Körkort D för buss

Buss får man inte köra med sitt vanliga personbilskörkort utan man behöver nämligen ett speciellt körkort medbehörighet D. För att få ta ett sådant körkort så krävs det att man sedan tidigare har ett körkort med behörighet B, det vill säga behörighet att köra personbilar. Man behöver dessutom ha ett körkortstillstånd.

Körkortstillståndet II/III fixar man genom att skicka in en speciell blankett, ”Körkortstillstånd II/III med läkarintyg”, till Transportstyrelsen. De kontrollerar sedan så att man uppfyller kraven som samhället ställer på en körkortsinnehavare. Det är främst personliga och medicinska förhållanden som utreds. Anses man vara en lämplig förare så får man sin ansökan godkänd.

Blanketten kan man beställa här https://etjanster-kk.vv.se/BlankettBestallning.aspx på Vägverkets hemsida. Den kommer hemskickad tillsammans med ett inbetalningskort, de tar nämligen betalt för att pröva för körkortstillståndet. Om man inte betalar in summan så blir man inte prövad och får inte sitt tillstånd.

För att få ta busskörkort måste man ha fyllt minst 21 år och vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i mer än sex månader. För att få ta ett svenskt körkort så ska man inte ha ett körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern eller Österrike). Har man ett sådant så går det bra att byta ut mot ett svenskt körkort.

Till sist så ska man avlägga ett godkänt förarprov för att få körkortet. Precis som för andra körkortsbehörigheter så är det både ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov (uppkörning). För busskörkortet skiljer sig frågorna på teoriprovet och de är speciellt anpassade efter behörigheten.

Att köra buss ställer högre krav på föraren än en vanlig bil. Det gäller därför att öva för att lära sig den speciella tekniken. Man måste kunna planera körningen och ta hänsyn till fordonets storlek i trafiken. För att få övningsköra med buss så måste man vara minst 20 år fyllda och ha ett giltigt körkortstillstånd. Övningskör man privat så måste handledaren vara godkänd. För övningskörning med buss gäller även att man har körkort med behörighet B.

För att få ta busskörkort måste man köra upp med ett fordon som fyller dessa krav. Bussen ska vara åtminstone tio meter lång, ha en bredd på minst 2,4 meter och en höjd på minst tre meter. Den ska vara utrustad godkända säkerhetsbälten på de säten som används och kunna köras med en hastighet om minst 90 kilometer i timmen. Det ska finnas ABS-bromsar och det ska finnas en installerad färdskrivare som uppfyller de krav som finns på färdskrivare för vägtransporter.