Förbud mot infart med fordon

Förbud mot trafik med fordon

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass II

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med fler än två hjul

Förbud mot trafik med motorcykel och moped klass I

Förbud mot trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn

Förbud mot trafik med tung lastbil

Förbud mot trafik med traktor och motorredskap klass II

Förbud mot trafik med fordon lastat med farligt gods

Förbud mot trafik med cykel och moped klass II

Förbud mot trafik med moped klass II

Förbud mot trafik med fordon förspänt med dragdjur

Förbud mot trafik med terrängmotorfordon och terrängsläp

Förbud mot ridning

Förbud mot gångtrafik

Begränsad fordonsbredd

Begränsad fordonshöjd

Begränsad fordonslängd

Minsta avstånd

Begränsad bruttovikt på fordon

Begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg

Bärighetsklass

Bärighetsklass

Begränsat axeltryck

Begränsat boggitryck

Förbud mot sväng i korsning

Förbud mot sväng i korsning

Förbud mot U-sväng

Förbud mot omkörning

Slut på förbud mot omkörning

Förbud mot omkörning med tung lastbil

Slut på förbud mot omkörning med tung lastbil

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Hastighetsbegränsning

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Tillfällig hastighetsbegränsning upphör

Stopp vid tull

Stopp vid tull

Stopp vid tull

Stopp vid tull

Stopp för angivet ändamål

Stopp för angivet ändamål

Stopp för angivet ändamål

Stopp för angivet ändamål

Stopp för angivet ändamål

Förbud mot att parkera fordon

Förbud mot att parkera fordon på dag med udda datum

Förbud mot att parkera fordon på dag med jämnt datum

Datumparkering

Förbud mot att stanna och parkera fordon

Ändamålsplats

Ändamålsplats

Ändamålsplats

Ändamålsplats

Ändamålsplats

Ändamålsplats

Slut på ändamålsplats

Slut på ändamålsplat3-

Slut på ändamålsplats

Slut på ändamålsplats

Slut på ändamålsplats

Slut på ändamålsplats

Vändplats

Vändplats

Slut på vändplats

Slut på vändplats

Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon med dubbdäck än moped klass II