Varning för farlig kurva

Varning för farlig kurva

Varning för flera farliga kurvor

Varning för flera farliga kurvor

Varning för nedförslutning

Varning för stigning

Varning för avsmalnande väg

Varning för avsmalnande väg

Varning för avsmalnande väg

Varning för bro

Varning för kaj

Varning för ojämn väg

Varning för farthinder

Varning för farthinder

Varning för slirig väg

Varning för stenskott

Varning för stenras

Varning för övergångsställe

Varning för gående

Varning för barn

Varning för cyklande och mopedförare

Varning för skidåkare

Varning för ridande

Varning för djur

Varning för djur

Varning för djur

Varning för djur

Varning för djur

Varning för djur

Varning för djur

Varning för vägarbete

Slut på sträcka med vägarbete

Varning för flerfärgssignal

Varning för lågt flygande flygplan

Varning för lågt flygande flygplan

Varning för sidvind

Varning för sidvind

Varning för mötande trafik

Varning för tunnel

Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Varning för vägkorsning

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Varning för cirkulationsplats

Varning för långsamtgående fordon

Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för fordon med förspänt dragdjur

Varning för terrängskotertrafik

Varning för kö

Varning för järnvägskorsning med bommar

Varning för järnvägskorsning utan bommar

Varning för korsning med spårväg

Avstånd till plankorsning

Avstånd till plankorsning

Avstånd till plankorsning

Kryssmärke

Kryssmärke

Kryssmärke

Kryssmärke

Varning för annan fara