Väjningspliktsmärken


Väjningsplikt

Stopplikt

Övergångsställe

Övergångsställe

Huvudled

Huvudled upphör

Väjningsplikt mot mötande trafik

Mötande trafik har väjningsplikt