Körkort A för Motorcykel

Körkort är för många lika med frihet. Möjligheten att kunna ta sig till olika platser när som helst, utan att behöva tänka på att hinna med någon buss eller något tåg. För många är den största frihetskänslan förknippad medmotorcyklar, att känna vinden i ansiktet när man tar sig fram på vägarna.

För att få köra motorcykel i Sverige krävs det att man har ett motorcykelkörkort. Körkortet behövs för att säkerställa både din och andras säkerhet på vägarna och det ställs därför vissa krav på den som vill ha ett körkort. Det finns dessutom lite olika typer av körkort för motorcykel. För den som nöjer sig med lätt motorcykel räcker det med A1-körkort. Då begränsas man till att köra motorcyklar med högst 125 kubikmeters slagvolym och högst elva kilowatts effekt. Därefter finns körkortet A med begränsad effekt. Det innebär att man enbart får köra motorcyklar som har en effekt om högst 25 kilowatt där förhållanden mellan tjänstevikten och effekten inte överstiger 0,16 kilowatt per kilo.

Det vanligaste körkortet för motorcykelförare är dock vanligt A-körkort med obegränsad effekt. Med det körkortet finns inga begränsningar vad gäller effekt. För det körkortet gäller det att man tagit körkort A med begränsad effekt och sedan haft behörigheten i minst två år eller att man fyllt 21 år och godkänts i ett körkortsprov för tung motorcykel.

Det finns utöver dessa ett antal krav som gäller för alla motorcykelkörkort. Uppfyller man inte dessa krav så får man inte heller något körkort. Man måste ha ett körkortstillstånd och vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i åtminstone sex månader. För att få behörigheten A1 måste man ha fyllt 16 år, för behörigheten A (med begränsad effekt) måste man vara 18 år fyllda och för full behörighet, det vill säga A (med obegränsad effekt) ska man vara minst 21 år gammal.

För att få ett körkortstillstånd ansöker man hos Transportstyrelsen som sedan kontrollerar så att man uppfyller de krav som finns för att man ska få ta körkort. Anses man som en lämplig förare så beviljas körkortstillståndet. Det som granskas är ens personliga och medicinska förhållanden. Transportstyrelsen tar en liten avgift för ansökan och när man beställer en ansökningsblankett får man även ett inbetalningskort. Utan betalningen blir man inte prövad.

Från och med den första november 2009 gäller det att man ska ha genomgått en riskutbildning och självklart så ska man ha genomfört ett godkänt körkortsprov både vad det gäller teoriprov och körprov (uppkörning). Riskutbildningen är speciell för motorcykelkörkort och har två delar, den ena handlar om alkohol, droger och riskfyllda beteenden i trafiken. Även trötthet tas upp. Den andra delen handlar om säkerhet i form av hastighet, skydd och särskilda körförhållanden.

Om man har ett A1-körkort och vill ta ett för tung motorcykel (A) så behöver man bara genomföra ett godkänt körprov om man följer övrig behörighet.

För att kunna klara ett teoriprov är det viktigt att man har läst in sig ordentligt. Det handlar om att lära sig trafikens spelregler för att kunna undvika olyckor. Det finns teoriutbildningar på nästan alla trafikskolor. Hitta en trafikskola nära dig här.

För att känna på hur provet är uppbyggt och vilken typ av frågor som kommer kan man använda sig av testfrågor online som man hittar här.

För att kunna klara ett körprov så gäller det att man har övningskört en del innan. De två alternativ man har att välja mellan är att göra det via trafikskola eller att göra det privat. Vill man köra privat så måste man ha en godkänd handledare när man kör. Handledaren är ansvarig och ska ha uppsikt under körningen.