Körkort BE för personbil med tungt släp

För att få köra de allra flesta typer av släp bakom sin bil så räcker det att ha ett vanligt personbilskörkort, det vill säga ett körkort med behörighet B. Dock finns det vissa gränser om man har större bil eller större släp kan det krävas att man har körkort med behörigheten BE. Hur tungt släp man får dra med vanligt körkort beror på vilken bil man har och uppgifterna hittar man i registreringsbeviset.

För att kunna ta ett BE-körkort måste man uppfylla ett antal olika krav. Till att börja med måste man ha ett körkort med behörighet B. Man måste även ha ett körkortstillstånd som är speciellt utfärdat för behörigheten BE. Tillståndet får man genom att fylla i en blankett som man skickar till Transportstyrelsen. Om man får tillståndet så gäller det i fem år. Man måste betala en prövningsavgift om 220 kronor för att bli prövad.

För att kunna ta körkortet måste man ha fyllt minst 18 år och vara permanent boende i Sverige eller ha studerat i Sverige i åtminstone sex månader.

Till sist så måste man avlägga ett godkänt förarprov. Det är både ett kunskapsprov (teoriprov) och ett körprov (uppkörning) och proven är speciella för personbil med tungt släp.

Har man ett körkort med behörighet BE så har man rätt att köra personbilar med en totalvikt på max 3 500 kilo tillsammans med tungt släpfordon med en totalvikt över 750 kilo. Man får även köra traktortåg och tung terrängvagn om det är i yrkestrafik. Dessutom får man köra alla fordon med behörighet B.