Körkort C för tung lastbil

För att köra lastbil behövs ett speciellt körkort och det går alltså inte att köra tyngre lastbilar på sitt personbilskörkort. Lastbilskörkort öppnar en mängd dörrar, att kunna köra lastbil är nämligen en bra merit om för ett arbete.

För att kunna ta lastbilskörkort så finns det vissa krav som man måste uppfylla. Till att börja med så måste man ha ett körkort med behörighet B, det vill säga personbilskörkort. Dessutom så måste man ha ett körkortstillstånd II/III. Tillståndet visar att man uppfyller de krav som samhället ställer på en förares personliga och medicinska förmåga. Man får tillståndet genom att fylla i och skicka in en blankett, ”Körkortstillstånd II/III med läkarintyg”, till Transportstyrelsen. De kontrollerar sedan så att man uppfyller kraven. Anses man som en lämplig förare så godkänner de ansökan.

Blanketten kan man beställa här https://etjanster-kk.vv.se/BlankettBestallning.aspx på Vägverkets hemsida. Den kommer hemskickad tillsammans med ett inbetalningskort. Man blir inte prövad ifall man inte betalar.

För att få ta lastbilskörkort gäller det även att man bor permanent i Sverige eller har studerat här i över sex månader. Man måste vara minst 18 år fyllda.

Man får inte heller ha körkort som är utfärdat i någon annan EES-stat (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike). Har man ett körkort i något av dessa länder så kan man byta ut det mot ett svenskt körkort.

Sedan måste man avlägga godkända prov. Det finns precis som för andra körkort både ett teoriprov och ett körprov (uppkörning) även vad gäller lastbilskörkort.

Att köra tunga fordon är annorlunda än vanliga personbilar och manövreringskraven är speciella. Att köra lastbil kan man bara lära sig genom att öva. Växlingstekniken är speciell liksom bromsningen. Dessutom tar det lite tid att vänja sig och att ta hänsyn till det stora utrymmet som bilen kräver. För att få övningsköra lastbil så ska man ha fyllt 18 år, ha ett giltigt körkortstillstånd och ha en handledare som är godkänd om man övningskör privat.

Det går även att utbilda sig på trafikskolor . På trafikskolorna är handledarna experter och de vet vad som krävs för att man ska klara av en uppkörning.

Vid uppkörningen ska föraren visa förmåga att behärska fordonet i trafiken och kunna köra på ett trafiksäkert sätt med gott omdöme. Det är en kontroll av de färdigheter som krävs för att få köra i trafiken.

Körprovet bygger på en speciellt framtagen kursplan varifrån körningen bedöms. Avgiften för att avlägga ett körprov är 800 kronor. Efter klockan 18 på vardagar och under helger kostar det 1040 kronor.

Teoriprovet visar att man har de teoretiska kunskaperna som krävs för att man kan köra med gott omdöme i trafiken. Kunskapsproven skiljer sig för varje körkortsbehörighet och det är alltså ett speciellt prov för lastbilskörkort. Det kostar 325 kronor att skriva provet. Under helger och kvällar kostar det 400 kronor.

Om man klarar teoriprovet och sedan uppkörningen så får man körkortet och har rätt att köra tunga lastbilar.