Körkort DE för buss med tungt släp

Varje år gör vi svenskar i snitt 70 bussresor per person. Resan är i snitt en mil lång. Det finns 15 000 bussar som kör i Sverige och tillsammans kör de motsvarande över 1 000 resor tur och retur till månen varje år. Att åka bussär med andra ord populärt och det kan vara anledning till att ta busskörkort.

För att få ta körkortet med behörigheten DE, buss med tungt släp, så måste man ha körkort med behörigheten D samt vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst ett halvår. Man ska även ha ett körkortstillstånd som är utfärdat för den speciella behörigheten, det vill säga DE. Ett körkortstillstånd är ett bevis på att de personliga och medicinska kraven som ställs på blivande förare uppfylls. Tillståndet kostar 220 kronor och gäller i fem år.

För körkortsbehörigheten DE måste man ha fyllt minst 21 år och man får inte ha ett körkort som är utfärdat i någon annan EES-stat (de går att byta ut mot ett svenskt körkort).

Sedan måste man avlägga ett godkänt förarprov. Det är både ett kunskapsprov (teoriprov) samt ett körprov (uppkörning) och proven är speciellt anpassade för buss med tungt släp.

Med körkortet DE har man rätt att köra buss med tungt släpfordon, tung terrängvagn, traktortåg samt alla fordon som gäller med behörigheten B (personbil). Dessutom får man BE-behörighet på köpet (personbil med tungt släp).